Saxicola torquata przewalskii


Scientific Name: Saxicola torquata przewalskii
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Aves
Order: Passeriformes
Family: Turdidae